Friday, 23 February 2018

வேல்மாறல் பாராயணம்

You may read the Vel Vaguppu post for the meaning in English. Here's the Tamil explanation of the same.

வேல் மாறல் மகா மந்திரமாகும். அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பாடியருளிய சீர்பாத வகுப்பு, தேவேந்திர சங்க வகுப்பு, வேல் வகுப்பு என்ற திருவகுப்புகள் உடல் நோயையும், உயிர்ப்பிணியையும் நீக்கவல்ல மணி, மந்திர, ஒளஷதம் போன்றதாகும் என்கிறது வேல் வழிபாடு குறித்த விளக்க உரை.

முருகப் பெருமானுக்கே உரிய ஞானசக்தி- வேலாயுதம். வேல் என்ற சொல்லுக்கு ‘வெல்’ என்பது மூலம். வெல்லும் தன்மையுடையது வேல். இந்த வேல் வெளிப்பகையை மட்டுமல்ல, உட்பகையையும் அழிக்கும்.

வேல், வினைகளை வேரறுக்க வல்லது. வேலாயுதத்தைப் போற்றி வணங்க நம் வினைகள் யாவும் நீங்கும். அருணகிரிநாத சுவாமிகள் அருளிச் செய்துள்ள ‘வேல் வகுப்பு’ உடல் நோய், மன நோய், உயிர் நோய் ஆகிய மூவகைப் பிணிகளுக்கும் உற்ற மருந்தாகி, அவற்றை உடனே தீர்த்தருளவல்ல ஆற்றல் படைத்தது’ என்று உறுதி கூறிய வள்ளிமலை ஸ்ரீசச்சிதானந்த சுவாமிகள் வேலுக்கு உகந்த வழிபாடாக வேல்மாறல் பாராயணத்தை தொகுத்துள்ளார்.

Friday, 16 February 2018

சுந்தரரின் தோழரும், அருணகிரி நாதரும்

You can read here the story of Paravai Nachiyar in English
"பரவைக்கு எத்தனை" என்று தொடங்கும் பொதுப் பாடலில், தன் அடியார்களுக்காக எதையும் செய்யத் தயங்காத மாண்பு கொண்டவர் அந்த மகாதேவன் என்பதையும், சுந்தர மூர்த்தி நாயனாரின் நண்பனாகவே தன்னை ஆக்கிக் கொண்டவர், கந்தனின் தந்தை என்பதையும் பாடிப் பரவசம் ஆகிறார் அருணகிரியார்.

"பரவைக் கெத்தனை விசை தூது
பகரற்கு உற்றவர் மாண் "

ஒரு பெரிய புராணத்தையே உள்ளடக்கிய வரிகள். உரிமையால் பக்தன் உத்தரவிட, கருணையால் அதைச் செய்து முடிக்கும் பரமன். பாசமும் நேசமும் இருவருக்கும் பாலமிடும் எழிற் கோலம். பழைய சிவ அடிமை சுந்தரர் ப்ராரப்தம் முடித்து முக்தி பெற எடுத்த பிறவி. சிவபக்தைகள் இருவர், பரவை நாச்சியாராகவும், சங்கிலி நாச்சியாராகவும் பிறந்து, சுந்தரரைக் கை பிடிக்கக் காத்திருக்க, இறைவன் திருவருளால் இகபர சுகம் பெற, திருவாரூரில் பரவையையும், திருவொற்றியூரில் சங்கிலியையும் மணம் புரிந்து கொள்கிறார் வன் தொண்டர் சுந்தரர்.

Thursday, 15 February 2018

இலாபமில்

The song ilabbamil is explained in English here : 195.Ilabamil
The explanation in Tamil has been posted by Smt Janaki Venkataraman, Pune.

விராலிமலையில் தான் அருணகிரிநாதருக்கு எத்தனை, எத்தனை இனிய ஆன்மீக அனுபவங்கள்! சிவ அம்சங்கள் அத்தனையும் உள்ளடக்கி, சிவ ஸ்வரூபனாகவே தரிசனம் தந்து விளையாடுகிறான் வேலவன். சிவ பாலனாகவும் காட்சி தருகிறான். எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் ஆட்கொள்ளும் பரம்பொருள் அவன் தான் எனச் சரவணனைச் சரண் அடைகிறார் அருணகிரியார். முதல் பகுதி காட்டுவது, சிவன் அம்சமும், முருகன் அம்சமும் பிரிக்க முடியாதபடி இணைந்திருக்கும் , "சத்" எனும் சத்திய தரிசனமோ! இரண்டாம் பகுதி, மங்கல ஸ்வரூபனாக, சிவபாலனாகக் காட்சி தரும் "சித் " எனும் ஞானமோ! மூன்றாம் பகுதி முருகனை ஆனந்த மயமாகக் காணும் நிலையோ! மொத்தத்தில் அவன் சச்சிதானந்தனே தானோ, என எண்ண வைக்கும் ஆன்மீக விளக்கு.

விளக்கவுரை


இலாபமில் பொலாவுரை சொலா மன தபோதனர்
இயாவரும் இராவு பகல் அடியேனை

விளக்கம்

விராலிமலைக்கு என்னை ஈர்த்து வந்த காந்தமே கந்தா ! எப்படி எப்படியோ இருந்த என்னை முற்றிலும் புதியவன் ஆக்கி விடு. பொய்மையோ, வீண் வார்த்தைகளோ பேசி அறியாத தவ ச்ரேஷ்டர்கள், இந்த ஏழையைப் பற்றி எப்பொழுதும், எப்படி எல்லாம், நல்ல விதமாகப் பேச வேண்டும் என்ற என் ஆசையை, ஆதங்கத்தை, உன்னிடமன்றி யாரிடம் சொல்வேன் ஐயா?

Tuesday, 13 February 2018

கரிபுராரி காமாரி - ஒரு விளக்க உரை

Posted By Mrs. Janaki Ramanan, Pune.
You can refer to the song and its meaning : karipurari

'கரிபுராரி காமாரி' என்று தொடங்கும் விராலி மலை பாடலில் – முன் பாதி தந்தையின் புகழ். பின் பாதி எந்தையாம் முருகனின் புகழ் – என்று பாடிப் பரவசம் அடைகிறாரோ அருணகிரி நாதர்! பாடலின் முன் பகுதி சிவனின் தனித்தன்மையை, தத்துவத்தை, அருமையைப் பெருமையை, வலிமையை, யோக நிலையின் சிறப்பை, ஞானத்தின் ஜொலிப்பைச் சொல்கிறது. இரண்டாம் பகுதி வேலவனின் வீரத்தை, தீரத்தை, அவதார நோக்கமாம் சூர சம்ஹாரத்தைச் சொல்லி, அவன் மறக்கருணையையும் அறக்கருணையையும் சொல்கிறது. முக்தி வாசல் திறப்பவன் முருகன் என்று உறுதி அளிக்கும் பாடல். வரிக்கு வரி, தேன் சிந்தும் சந்தத்தில் அமைந்த பாடல்.

Friday, 26 January 2018

The Never-Dry Spring at Thiruvanaikaval

The famous Jambukeswarar Temple is located in Thiruvanaikaval, a suburb of the town of Tiruchirappalli on the northern banks of the Kaveri river that surrounds, along with river kollidam, the Thiruvanaikaval-Srirangam Island. As an appu-sthalam, it is one of the Pancha Bhoota Stalams, and Shiva is venerated here as Jambukeshwara, an embodiment of the element water(appu). The spring underneath the lingam never goes dry even in the driest season.

According to the puranas, there was once a forest of jambu trees in the place of modern Tiruvanaikkaval. Lord shiva appeared as a Lingam under one of the trees that came to be called the Jambulingam. Nearby was a tank called Chandratirtha which was filled by water from the river Cauvery. There is a legend that Parvathi worshipped Shiva here and installed the idol in the sanctum. Even today at noon the 'Archakar' dresses like a woman and does Pooja to Jambukeswara and to a special variety of black cow called Karam Pasu.

Tuesday, 23 January 2018

The Amazing Arunachala Mountain At Thiruvannamalai

Annamalaiyar Temple is located at the base of Annamalai hills in the town of Thiruvannamalai. The 2668-feet Annamalai mountain is considered an enormous Shiva Lingam. The mere thought of Annamalai mountain bestows salvation to the meditator. That is why many sages worship and circumambulate the mount reverentially. This mountain, with tremendous magnetic power, has existed ever since the earth came into existence. While the Indian subcontinent’s most famous mountain range formation, the Himalayas, is less than 50 million years old, scientific and geological research led by Professor Kent C. Condie, of New Mexico Institute of Mining and Technology, found that the Achaean rock formation of Arunachala belong to the Proterozoic age and is more than 2.5 Billion years old. In the Krita Yuga this was a fire mountain; in the Treta Yuga, a ruby mountain; in the dwapara yuga, a golden mountain; and in the kali yuga, a stone/granite mountain.

Saturday, 20 January 2018

Devi's Penance In Kancheepuram

The sthalapurana of Ekambareswarar Temple at Kancheepuram says that when Lord Siva was deeply immersed in the task of creating, protecting and destroying the Universe, His consort Parvati playfully closed his eyes. The momentary closure caused eons of darkness for the Gods. To prevent similar incidents from recurring, Parvati Devi expressed to Shiva that she should unite with Him in a single form and Shiva agreed. Shiva used the occasion as a divine ploy to set an example of righteousness in atoning for causing harm to others, even if done unknowingly. He asked Parvati to do penance at Himalayas, Benaras, Kanchipuram and finally at Thiruvannamalai where He would yield His left side and unite with Her.